Výškové práce

Nabízíme Vám:

 • čištění, nátěry, opravy střech, výměna střešní krytiny, střešního podbití a klempířských prvků, zprávu o stavu střechy včetně fotodokumentace
 • čištění, nátěry, opravy okapů
 • opravy komínů, výměny komínových lávek/ demolice
 • odklízení sněhu a ledu ze střech a žlabů
 • izolace balkonů a teras pochozí hydroizolačních fólií, vč. okapových žlabů a okapnic
 • instalaci síťového a hrotového systému proti holubům, ochranných sítí pro kočky
 • instalaci, opravu, či výměnu reklam a veškerých reklamních prvků všech typů a rozměrů, instalace reklamních plachet pomocí kotevních bodů na fasády, střechy, komíny budov a jiná běžně nepřístupna místa
 • myti oken a prosklených části budov
 • nátěry a mytí fasád, postřik proti pavoukům a hmyzu
 • čistění usazenin a prachu v předehřívacích věžích, násypkách a silech
 • servis a údržba vrchního elektrického vedení NN a VN do 220kV (značení, nátěry)

Naši zaměstnanci mají příslušné certifikáty a absolvovali všechna potřebná školení z oboru příslušné legislativybezpečnosti práce a správního řádu.

Cena prací a služeb závisí na časové a technické náročnosti a na požadovaném rozsahu prací. Na základě Vašich představ a požadavků Vám navrhneme pracovní postup a od jeho složitosti a rozsahu se bude odvíjet celková cena práce.

Orientačně je cenu možné stanovit podle fotodokumentace zaslané na naši mailovou adresu info@craftart.cz