Pěstební činnost v lese

Pěstební činnost je jednou z nejdůležitějších součástí péče o lesní porosty. Zajišťujeme pěstební činnost pro soukromé vlastníky lesů po vytěžení dřeva, pro státní lesy, či právnické osoby.

Naše firma má dlouholeté zkušenosti s organizací a zajištěním materiálu na oplocenky, nátěry proti okusu zvěří, ožínání, odstraňováním klestu i zakládání a vylepšování nových porostů. Sadební materiál zajišťujeme z naší vlastní produkce v lesní školce.

Nabízíme Vám:

  • přípravu ploch před zalesněním nebo pro přirozenou obnovu lesa
  • odstraňování klestu a těžebních zbytků
  • chemickou a mechanickou přípravu ploch k zalesnění
  • ochranu proti škodám způsobenou zvěří a škůdci
  • výchovu lesních porostů – prostřihávky, prořezávky, probírky
  • obnovu lesa – zalesňování
  • ožínání, instalace rozsoch, postřiky, nátěry proti okusu
  • oplocování – dřevěné oplocenky nebo drátěné pletiv

Cena prací a služeb závisí na časové a technické náročnosti zásahu, na počtu bezpečnostních vazeb či jiného materiálu a na požadovaném rozsahu dalších prací (štěpkování větví, špalkování kmenu, úklid a odvoz dřevin, frézování pařezů, použití techniky atd.)

Pro stanovení konečné ceny je nutná osobní obhlídka zakázky a posouzení stavu ošetřovaných dřevin. Na základě tohoto se navrhne zásah a od jeho složitosti a rozsahu se odvíjí celková cena práce.

Orientačně je cenu možné stanovit podle fotodokumentace zaslané na naši mailovou adresu info@craftart.cz