Odborné služby v oboru arboristika

Nabízíme Vám profesionální arboristické služby, které spočívají v komplexní péči o veškeré dřeviny a jejich porosty v parcích i zahradách, s využitím moderních metod a přístupů šetrných k životnímu prostředí.

Arboristické zásahy jsou vhodné nejen pro městské obvody a obce, kde zajištujeme a staráme se zejména o stromovou výsadbu, ale také pro soukromé zahrady a sady.

Naši profesionální arboristé mají příslušné certifikáty z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechanikypedologie, a absolvovali všechna potřebná školení z oboru příslušné legislativy, bezpečnosti prácesprávního řádu.

Služby jsou prováděny za pomoci certifikovaného vybavení. Všechny motorové stroje splňují bezpečnostní a emisní podmínky platné v EU. Na mazání řetězu motorových pil jsou navíc používány ekologické oleje šetrné k přírodě.

V případě požadavku Soudně – znaleckého posudku spolupracujeme se soudním znalcem.

Nabízíme Vám:

  • péči o památné stromy – nejen ve významných alejích a zámeckých parcích
  • sanační zásahy – odstranění příčiny a následků škod na stromech
  • přesazování vzrostlých stromů (stromolezectví, práce z lana i z plošiny)
  • ochrana stromů při stavební činnosti
  • hodnocení stavu jednotlivých stromů
  • prořez a kácení stromů
  • veškeré speciální zásahy na dřevinách
  • frézování pařezů