Frézování pařezů


Frézování pařezů

Frézování pařezů je nejefektivnější způsob likvidace pařezů, která se provádí pomocí pařezové frézy, kdy vzniká z hmoty pařezu jemná drť, kterou je možné zkompostovat či při frézování menších pařezů ponechat přímo na místě a nechat zetlít. Součástí našich služeb při frézování pařezů je rovněž možnost vzniklou drť odvézt a zasypat místo po frézování pařezů zeminou s následným osetím trávou. Odstraněním pařezů zabráníte úrazům, nehodám a škodám na strojích. Zásah je vhodný pro zahrady, zahrádky, školky, školy, hřiště, veřejná prostranství, parky, areály, zahrady, cyklostezky, hřbitovy aj.

Zneškodněním pařezů také zamezíte šíření nebezpečných dřevokazných hub.

Co ovlivňuje cenu frézování pařezů?

Počet frézovaných pařezů (čím víc pařezů, tím nižší cena za kus), průměr frézovaných pařezů, požadovaná hloubka frézování, tvrdost pařezů, místo (svah, kamenitá půda, omezený přístup apod.)