Údržba zeleně

Poskytujeme veškeré služby v oblasti správy a údržby zeleně.

Nabízíme Vám:

 • zakládání, rekonstrukce a sečení trávníků, úprava překopů v zelených plochách
 • rekonstrukce a údržba travnatých hřišť, výsev trávníku a pokládka travních koberců
 • výsadba stromů, keřů a květinových záhonů
 • výsadba liniové a doprovodné zeleně
 • péče o květinové a travnaté plochy ve městě
 • prořez okrasných stromů, keřů, stříhání živých plotů
 • revitalizace zeleně a toků
 • odstranění nežádoucích porostů, frézování, štěpkování a kácení stromů
 • řezání za pomocí lezecké techniky
 • řezání ve výškách pomocí lan a plošin
 • projektování a návrhy řešení zahrad, včetně realizace výstavby teras, zahradních domků a jiného mobiliáře.

Cena prací a služeb závisí na časové a technické náročnosti zásahu, na počtu bezpečnostních vazeb či jiného materiálu a na požadovaném rozsahu dalších prací (štěpkování větví, špalkování kmenu, úklid a odvoz dřevin, frézování pařezů, použití techniky atd.)

Pro stanovení konečné ceny je nutná osobní obhlídka zakázky a posouzení stavu ošetřovaných dřevin nebo náročnost rizikového kácení. Na základě tohoto se navrhne zásah a od jeho složitosti a rozsahu se odvíjí celková cena práce.

« z 3 »